Täcks advokatkostnaden av hemförsäkringen?

Många svenskar har nog en bild av att juridisk hjälp är något som är dyrt och enbart för de som har råd. Detta är dock en felaktig bild som säkert är grundat i amerikansk film och media där det juridiska landskapet är ganska olikt det vi har i Sverige. Men du kan vara lugn, det är högst osannolikt att du kommer behöva sälja huset för att få den juridiska hjälp du behöver.

I Sverige har vi något som heter rättsskydd vilket innebär att ditt juridiska ombuds kostnader täcks av din hemförsäkring. Olika försäkringsbolag har olika maxbelopp på rättsskyddet, så det är bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag för att höra med dem hur mycket deras maxbelopp är på. Det brukar även finnas en självrisk som ska betalas och det vanligaste är att självrisken ligger på 20 procent.

Om du inte har någon hemförsäkring så går staten in och betalar helt eller delvis dina juridiska kostnader, detta kallas för rättshjälp. Hur mycket du själv behöver betala då är beroende på din inkomst och kan landa mellan 2 och 40 procent. Det finns dock vissa krav att fylla för att få rätt till rättshjälp: Det måste finnas ett behov av juridisk hjälp, detta innefattar inte upprättande av handlingar så som testamente och äktenskapsförord. Din advokatbyrå hjälper dig att ansöka om rättshjälp.

Om ditt ärende inte täcks av rättsskyddet eller rättshjälpen så får du stå för det privat. Hur mycket det kostar avgör din advokatbyrå och denna brukar oftast ta betalt i antal timmar. Om du förlorar ett mål i domstol så får du betala dina rättshjälpskostnader och motpartens kostnader, även när du har rättshjälp.

Det är alltså svårt att säga vad en advokat faktiskt kostar då det är flera parametrar som spelar in, men framförallt för att varje situation är olik den andra. Det bästa du kan göra är att kontakta en advokatbyrå och få en pris-uppskattning. Läs mer om vad en advokat kostar här.

hus-advokat

hus-advokat